Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez sklep internetowy (dalej nazywany "SKLEP INTERNETOWY").
 • SKLEP INTERNETOWY prowadzony jest przez Sztuka Beskidzka Rękodzieło Ludowe i Artystyczne Witold Więckowski z siedzibą w Czechowice-Dziedzice, ul. Junacka 29 i numerem NIP 6521574563.
 • Korzystanie z usług SKLEPU INTERNETOWEGO oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • Transakcje dokonywane są pomiędzy SKLEPEM INTERNETOWYM, a osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub zarejestrowanym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą nazwanymi dalej KUPUJĄCYM.
 • Zawartość SKLEPU INTERNETOWEGO oraz wszystkich pozostałych stron w domenie www.sztuka-beskidzka.pl zawierających spisy oferowanych towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożone przez KLIENTA zamówienie nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. KLIENT wypełniając formularz zamówienia składa w firmie Sztuka Beskidzka Rękodzieło Ludowe i Artystyczne Witold Więckowski ofertę kupna określonego towaru.

2. Zamówienia

 • Zamówienia w SKLEPIE INTERNETOWYM mogą składać osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Składając zamówienie, KLIENT zobowiązany jest podać prawdziwe i aktualne dane kontaktowe oraz adres dostawy
 • SKLEP INTERNETOWY zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku podejrzenia nadużyć lub nieprawidłowości.
 • W przypadku składanego zamówienia jego realizacja rozpoczyna się po tym, jak do SKLEPU INTERNETOWEGO dotrze od KLIENTA e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia są przyjmowane, potwierdzane i realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, jednakże zmówienia wzbudzające nasze wątpliwości, lub podejrzane nie będą realizowane przez SKLEP INTERNETOWY bez podania przyczyny.
 • Rozpoczęcie realizacji zamówienia zależne jest od wybranego sposobu płatności:
  • a) w przypadku płatności kartą - po autoryzacji karty,
  • b) w przypadku płatności przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców SKLEPU INTERNETOWEGO. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem KLIENT jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 • KLIENT może zostać pozbawiony prawa do korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO, lub może zostać ograniczony jego dostęp do części lub całości zasobów SKLEPU INTERNETOWEGO, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez KLIENTA Regulaminu, a w szczególności, gdy KLIENT:
  • a. podał w trakcie rejestracji w SKLEPIE INTERNETOWYM dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • b. dopuścił się za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów SKLEPU INTERNETOWEGO,
  • c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
 • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody SKLEPU INTERNETOWEGO.

3. Ceny i płatności

 • Wszystkie ceny podane w SKLEPIE INTERNETOWYM są wyrażone w walucie PLN i zawierają podatek VAT.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w dowolnym czasie.
 • Płatności za zamówienia można dokonywać za pomocą wybranych metod płatności dostępnych w SKLEPIE INTERNETOWYM.

4. Dostawa

 • SKLEP INTERNETOWY podejmuje działania w celu jak najszybszego dostarczenia zamówionych produktów.
 • Termin dostawy może być uzależniony od dostępności towaru oraz wybranej formy dostawy.
 • SKLEP INTERNETOWY nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane siłą wyższą lub działaniem osób trzecich.
 • Koszty dostawy zostaną doliczone do wartości zamówienia i będą różne w zależności od sposobu dostawy. Dostawa towaru realizowana jest przez firmę GLS.
 • Dostawa towaru jest możliwa wyłącznie w obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, lub do innych krajów po indywidualnych ustaleniach.

5. Reklamacje i zwroty

 • KLIENT ma prawo do reklamacji produktu w przypadku wad fizycznych lub prawnych.
 • Reklamacje należy zgłaszać w terminie 7 dni od momentu otrzymania towaru.
 • Zwroty towarów są możliwe w terminie 14 od daty otrzymania zamówienia, przy zachowaniu że towar może zostać odpakowany i wstępnie sprawdzony, ale nie może być używany.
 • SKLEP INTERNETOWY po otrzymaniu towaru i sprawdzeniu jego stanu, zwróci kwotę należną KLIENTOWI w terminie do 7 dni
 • Kupujący pokrywa koszty transportu
 • W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji zastępczy towar zostanie wysłany do klienta na koszt SKLEPU INTERNETOWEGO w terminie do 14dni

6. Ochrona danych osobowych

 • SKLEP INTERNETOWY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych KLIENTÓW zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityk