Klauzula RODO

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Sztuka Beskidzka Rękodzieło Ludowe i Artystyczne Witold Więckowski, z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach i numerem NIP 6521574563.

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji zamówień oraz świadczenia usług oferowanych przez Sklep. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy sprzedaży oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, w tym obsługi płatności, dostawy towarów, obsługi reklamacji i zwrotów.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Klient ma również prawo do przenoszenia danych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być niemożność realizacji zamówienia.

6. Administrator danych podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

7. Administrator danych może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dostawcom usług płatniczych, firmom kurierskim oraz organom ścigania.

8. Administrator danych może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celach marketingowych, takich jak przesyłanie informacji handlowych, tylko jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

9. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.